نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق ارزش آفرینان دی در تاریخ 1390/05/08 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
آخرین حدنصاب های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 01-02-1400(حد نصاب)
مجمع مورخ1395/12/15 ( تغییرات امیدنامه
مجمع مورخ 1396/09/05
مجمع 26/06/1396
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 3011393 ارزش آفرینان
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 29011394 ارزش آفرینان
تغییرات مجمع 12/15/1395
تغییرات مجمع 10/03/1396
تغییرات شمراه5
تغییرات شماره6
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/2/23
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/12/15
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/05/01
تغییرات امید نامه شماره1