نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/23
کل خالص ارزش دارائی ها 78,408,753,884,458 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,788 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 972,728 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,754 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 78,112,838

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، بابك زماني، فرشيد زارعي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار