نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 78,114,541,791,605 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,061 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 972,806 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,025 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 77,489,892

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، بابك زماني، فرشيد زارعي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار