بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/26
کل خالص ارزش دارائی ها 42,067,941,468,230 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,373 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,192 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,620 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,843,107

صندوق ارزش آفرینان دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، فرشيد زارعي، محسن بهشتي نامدار

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها